KonsertArra-
ngørene

SmåKonsertArrangørene

Kom på konsert i kjelleren til Leffi på Varatun gård

Kom på konsert i kjelleren til Leffi på Varatun gård

Kapteinenes musikk og historielag

i kjellaren t Leffi.

29. aug. 2020 spillte Kapteinenes musikk og historielag

Konsert dato var: 29.08.2020
Konsertsted var: Låven på Varatun Gård Se kart.

Pris var: Kr. 300,-

PGA. Covid 19 blir arrangementet holdt på Låven og ikke i kjelleren til Leffi!

Froddien e tebage. Med nytt materiale tar han og musikk og historielaget for seg distriktet sin industrielle historie fra seilskutetidå og fram te oljealderen. Med sangar så handle om kossen byen har blitt te av å foredla kontakten med havet.
Di så har skreve tekstane e Gunnar Roalkvam, Svein Tang Wa, Rudyard Kipling, Øystein Eldøy og Johan Egdetveit. Musikken e stort sett av mannskabet, samt Ragnar Bjerkreim og Svein Tang Wa.
Någen klassikarar bler det og. Her har du sjansen te å komma heilt tett på den unike Frode Rønli, så formidle vår felles historie med sin heilt spesielle evne te å leva seg inn i sangane og historien. Ein rock’n’roll historietime altså, med Gunnar Roalkvam som professor. Øystein Eldøy og Johan Egdetveit holde stø musikalsk kurs, og Froddi som laus kanon på dekk.